JADRAN BASKET Sportiva

Sede a TRIESTE

Ljubiteljsko športno združenje Jadran je nastalo leta 1976 ob spojitvi šestih športnih društev iz Trsta in Gorice, in sicer AKK Bor, AŠD Breg, AŠD Dom, AŠD Kontovel, AŠD Polet in AŠD Sokol. Glavni cilj projekta je bilo sodelovanje oziroma združitev vseh zamejskih košarkarskih društev v eno enoto, ki bi tako dosegla kakovostni skok in večji ugled na košarkarskem področju.

Enako kot tedaj se Jadran še danes trdno drži svojih ciljev in vrednot: vlaganje v mlade domače košarkarske šole pod strogim vodstvom usposobljenega trenerskega kadra, posvečanje velike pozornosti članskim ekipam za širitev kulturne vidljivosti in prepoznavnosti naše manjšine in njenega košarkarskega gibanja v našem okolju in po vsej državi, vzgajanje članov za delo v odborih, da bodo postali gonilna sila za obstoj in razvoj naše manjšine.

 

USD Jadran è un progetto nato nel 1976 dall’unione di sei assiociazioni sportive slovene che operano nel campo della pallacanestro. Si tratta di cinque società triestine ed una goriziana e sono: ADP Bor, ASD Breg, USD Dom, ASD Kontovel, ASD Polet e ASD Sokol. Il progetto Jadran è nato con l’obiettivo principale di creare collaborazione o meglio unire le società sportive slovene in Italia in un unico nucleo da poter competere con i propri giocatori in livelli più alti della pallacanestro e raggiungere così una rispettosa reputazione in quest’ambito. 

Come allora ancor oggi lo Jadran lavora in sintonia con i propri obiettivi e valori: l’investimento nei giovani della nostra scuola di pallacanestro sotto la guida di allenatori qualificati, grande attenzione ai membri della prima squadra per dare visibilità alla nostra minoranza nell’ambiente cestistico sul territorio e in tutto il paese, formazione di dirigenti sportivi che diventeranno negli anni la forza trainante per l'esistenza e lo sviluppo della nostra minoranza.

 

SUPPORTA QUESTO DISTRETTO

Scopri di più sul nostro sistema

Jadran je poleg drugega tudi ideal, ki združuje in povezuje vse Slovence v Italiji z namenom, da se odmev naše manjšine čim bolj širil po Italiji in po svetu, da bi se med pripadniki slovenske manjšine ohranila občutek za slovenski jezik in narodna ter kulturna zavednost.

Jadranova zgodba se začenja s sezono 1976/77, ko je njegovo moštvo z imenom Bor nastopilo v promocijskem prvenstvu, saj z lastnim imenom ni smelo nastopati v tej kategoriji. V naslednji sezoni je igral v 1. diviziji s svojim imenom in odtlej napredoval, vse do let 1984/85, ko je dosegel vrhunec z napredovanjem v B ligo. Od takrat je članska ekipa Jadrana skoraj vedno nastopala v B ligi. Danes je naša prva ekipa, ki jo sestavljajo večinoma domači slovenski igralci, vpisana v C ligo GOLD, v kateri se vsako leto izkaže s kvalifikacijo v končnici oziroma playoffu.

 

 

La storia dello Jadran ha inizio con la stagione del 1976/77, quando la prima squadra giocava il campionato in promozione con il nome Bor in quanto non aveva il permesso di iscriversi in quella categoria. Nella stagione successiva ha finalmente giocato con il proprio nome in prima divisione, dove ha iniziato la scalata fino alla storica promozione in serie B nella stagione 1984/1985.

Da allora le prime squadre dello Jadran hanno quasi sempre giocato in serie B. Oggi, i nostri giocatori, per la maggior parte di origine slovena, fanno parte della serie C GOLD, dove raggiungono ogni anno ottimi risultati qualificandosi nei playoff.

 

Mladinska aktivnost poteka v telovadnicah Jadranovih društev: v »domači« telovadnici Večnamenskega centra na Rouni pri Briščikih, v občinski telovadnici v Repnu, v občinski telovadnici v Zgoniku, v občinski telovadnici v Nabrežini, na Stadionu 1. maja v Trstu, v občinski telovadnici v Dolini in v telovadnici Kulturnega doma v Gorici. V mladinskih prvenstvih bodo letos nastopili z združenimi ekipami Under 18 GOLD, Under 18 SILVER in Under 16. Preostale kategorije do 20., 14., 13. leta in mala košarka pa delujejo pod okriljem matičnih društev.

Za najmlajše otroke Jadran podpira projekt Športna šola, ki poteka v matičnih društvih, v katerih rekrutirajo otroke, se povezujejo s šolo, z zdravniki in s starši. Športna šola namreč ne ponuja samo košarke, temveč tudi običajno telovadbo ter aktivnosti za spodbujanje motoričnega in psihološkega razvoja.

Il settore giovanile viene gestito nelle palestre delle società dello Jadran, principalmente nella Polisportiva »Ervatti« a Borgo grotta, nella palestra comunale a Monrupino, nella palestra comunale a Sgonico, nella palestra comunale ad Aurisina, allo Stadio »1. Maggio« a Trieste, nella palestra comunale a San Dorligo della Valle e nella palestra della Casa di Cultura a Gorizia. I cadetti e i juniores dello Jadran partecipano quest'anno ai campionati Under 18 GOLD, Under 18 SILVER ed Under 16. Le altre categorie del settore giovanile, ovvero Under 20, 14, 13 e minibasket sono invece gestite dalle rispettive società.

Lo Jadran inoltre supporta il progetto »Športna šola«, coordinato dalle società madre e rivolto ai più piccoli. Da un iniziale recluta dei bambini in accordo con le scuole e con la collaborazione dei medici e dei genitori viene svolta un'attività adatta ai più piccoli, quindi non si tratta solo di pallacanestro ma un percorso di sviluppo di attività motoria e psicologica.

I nostri obiettivi

Le ultime notizie